Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1270/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-19

. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Pismem z dnia 13 lipca 2017 r. I. sp. jawna w B. złożyła wniosek o wydanie interpretacji...
indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową., We wniosku przedstawiono...

I SA/Po 386/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki...
2017 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego P. - Wilda z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł...

I SA/Łd 1066/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-02

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. oddala skargę. Wnioskiem z 26 lipca 2017r. Zakład A Sp. z o.o. Sp. komandytowa B Sp. komandytowa z siedzibą w Z. (dalej...
'Spółka') zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia...

III SA/Wa 1420/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-06

podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. wyłączenia z opodatkowania czynności dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9...
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych [Dz. U. z 2016 r. poz. 223, z późn. zm., dalej u.p.c.c.]., 2. We wniosku przedstawiono stan faktyczny...

II FSK 560/16 - Wyrok NSA z 2018-03-16

. z dnia 17 kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. oddala skargę...
w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W motywach orzeczenia sąd podał, że wnioskiem z 22 grudnia 2014 r. pełnomocnik skarżącej zwrócił...

II FSK 2842/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę w całości, 2) zasądza od W. sp. z o.o. z siedzibą...
: 'Spółka'), uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: 'organ interpretacyjny') z dnia 10 marca 2015 r. przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Sz 1098/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-21

. i B. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 31 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł, pobranego przez notariusza od aktu notarialnego Repertorium 'A' Nr [...] z dnia 13.09.2016 r. - umowy...

II FSK 2841/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

. nr IPPB2/436-779/14-6/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę w całości, 3) zasądza od W. sp. z o.o....
Finansów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie W. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: skarżąca) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd przedstawiając stan faktyczny...

I SA/Ke 227/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-20

Gospodarki Odpadami Sp. komandytowa w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wartość określona przez strony według oceny organu podatkowego nie odpowiadała wartości...

I SA/Op 466/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-10

Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem...
Skarbowego w Nysie z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od notarialnej umowy sprzedaży z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100