Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację...
' lub 'Skarżąca'), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych...

I SA/Gd 1224/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, jest nieprawidłowe., Rozstrzygnięcie...
po jej przekształceniu., Zdaniem Spółki, wkłady wspólników do spółki komandytowej podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Suma wkładów przed przekształceniem pozostała...

III FPS 2/21 - Uchwała NSA z 2022-02-21

części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym na podstawie art. 187...

I SA/Gd 121/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-09

zamiennych w magazynie. Przedmiotem sprzedaży były rzeczy oraz prawa majątkowe, do których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych., Spółka...
zadała pytanie, w jaki sposób na gruncie opisanego stanu faktycznego należy określić wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji sprzedaży Wydziału...

I SA/Po 25/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-21

dnia., Następnie [...] maja 2018 r. spółka wniosła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczonego w związku z zawarciem wskazanej umowy...
pożyczki. W ocenie skarżącej przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150 ze zm. - dalej w skrócie: 'ustawy...

III FSK 413/21 - Wyrok NSA z 2022-03-22

Skarbowej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. sp.k....
w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwrotu nadpłaconego podatku. Wyrok (podobnie, jak pozostałe powołane w uzasadnieniu orzeczenia) jest dostępny w Centralnej...

I SA/Gd 1523/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-01

z siedzibą w na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 21 września 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
4, art. 4 pkt 7, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 5 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst...

I SA/Gd 1522/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-01

z siedzibą w na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 21 września 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
, art. 4 pkt 7, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 5 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn...

I SA/Gd 1524/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-01

z siedzibą w na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 21 września 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
4, art. 4 pkt 7, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 5 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst...

III SA/Wa 998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

., W związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i pokryciem go wkładem pieniężnym notariusz w dniu 19 grudnia 2019 r. pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych...
., poz. 900 ze zm., dalej 'O.p.') o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 486.553.00 zł, który został pobrany przez płatnika w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   41