Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację...
' lub 'Skarżąca'), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych...

I SA/Gd 1224/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, jest nieprawidłowe., Rozstrzygnięcie...
po jej przekształceniu., Zdaniem Spółki, wkłady wspólników do spółki komandytowej podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Suma wkładów przed przekształceniem pozostała...

III SA/Wa 1932/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 czerwca 2021r. nr 0111-KDIB2-3.4014.84.2021.4.BD w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla...
podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ('jednostki gospodarczej') wraz...

I SA/Kr 1520/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-17

. z dnia 9 września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Spółka M. Sp. j. w M. (dalej...
. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.; dalej: u.p.c.c.)., Zdaniem Spółki, skoro w wyniku...

I SA/Gd 1733/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-25

18 października 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Postanowieniem z 7 października 2020 r., Sąd Rejonowy w Słupsku IX...
listopada 2020 r., W dniu 8 grudnia 2020 r. Spółka złożyła deklarację PCC-3, w której wykazała należny podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...] zł, obliczony...

I SA/Op 296/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-23

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.202,00 zł z tytułu umowy sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w N. przy ulicy...
tej notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.202,00 zł, wyliczony jako 2% wartości lokalu wynoszącej 159.156,00 zł oraz wartości udziału...

III FPS 2/21 - Uchwała NSA z 2022-02-21

części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym na podstawie art. 187...

I SA/Gl 813/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-16

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 maja 2022 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.112.2022.2.ASZ UNP: 1649233 w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
skargę. 1. Spółka Z. sp.k. w S. wniosła skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., 2...

VIII SA/Wa 55/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-15

w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. N. T. C. S. i W. Spółka [...] w R. (dalej: 'skarżący') pismem z [...] grudnia 2021 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
') z [...] sierpnia 2021 r. odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł z tytułu zmiany umowy spółki., Decyzje zostały wydane...

III FSK 3597/21 - Wyrok NSA z 2022-05-12

Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2019 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.09.2019 r., nr [...], wydaną w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jako podstawę prawną powołano art. 151...
1   Następne >   +2   +5   +10   100