Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II FSK 292/08 - Wyrok NSA z 2009-06-24

W art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.). w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. jest mowa...
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA...

I SA/Ke 522/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-17

, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że Spółka z o.o....
w przedmiocie skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dokonaniem konwersji pożyczki wraz z odsetkami na kapitał zakładowy Spółki. Spółka przedstawiła...

I SA/Ke 509/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-10

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją...
Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 i uiścił podatek od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki z tytułu umowy pożyczki w kwocie 300 zł, obliczony według stawki 0,5...

III SA/Wa 619/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną...
- A. sp. z o.o. zwróciła się do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego w związku z umowami...

III SA/Wa 2671/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
zł, notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.492.410 zł. Uchwałą nr 2 tego aktu uchwalono obniżenie kapitału zakładowego spółki z kwoty...

I SA/Ke 497/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-17

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] odmawiającą Spółce A. w J. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 415/08 - Wyrok NSA z 2009-06-26

czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 5 grudnia 2007 r. sygn. akt VIII SA/Wa 491/07, wydanym...
nie odpowiadała średniej wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych., Dlatego Naczelnik Urzędu Skarbowego w G...

II FSK 891/08 - Wyrok NSA z 2009-11-05

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 20 lutego 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. C...
lutego 2007 r. nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z 28 listopada 2006r. nr [...], w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., 2...

I SA/Kr 32/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-10

postępowania w sprawie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 4 listopada 2008r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej, działając...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Lu 399/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-14

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. odrzuca skargę W. W. II. uchyla zaskarżoną decyzję; III. orzeka...
., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W jej uzasadnieniu wskazano, że na podstawie umowy sprzedaży warunkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100