Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 45/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Jeżeli strony czynności cywilnoprawnej zgłosiły - dla celów wymiaru opłaty skarbowej - wartość przedmiotu tej czynności znacznie odbiegającą od wartości rynkowej, urząd...
wymiaru opłaty skarbowej., Jeśli bowiem strony prawidłowo podały wartość rynkową nieruchomości będącej przedmiotem czynności cywilnoprawnej, to właśnie ta wartość...

III SA 1061-1062/87 - Wyrok NSA z 1988-02-02

rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej według zasad określonych przepisami o podatku od spadków i darowizn., Korzystając z tego uprawnienia Urząd Skarbowy powołał dwóch...
wartość'., Umowa o dożywocie, o której mowa w art. 908 par. 1 Kc, jest umową konsensualną i wzajemną. Przy ustalaniu podstawy opłaty skarbowej od tego rodzaju czynności...

III ARN 80/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

dokumentu lecz właśnie z faktem przeniesienia własności rzeczy lub praw. Wniosek taki wypływa przede wszystkim z istoty czynności cywilnoprawnej i z istoty opłaty skarbowej...
się nie w związku ze sporządzeniem pisma obejmującego stwierdzenie dokonania czynności cywilnoprawnej lecz od tej czynności, a w szczególności od umowy sprzedaży rzeczy lub praw...