Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 481/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu [...] grudnia 2020 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] B. J. (Skarżąca...
. o powierzchni 0,8 ha. Uzgodniona cena przedmiotu sprzedaży wyniosła łącznie kwotę [...]zł. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września...

I SA/Gl 568/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-22

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby...
również 'organ odwoławczy') wydana w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży., Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. W wyniku ustaleń...

III FSK 271/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. otworzyć zamkniętą rozprawę, 2...
prawo majątkowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 815) dodatnia wartość...

I SA/Gl 695/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-18

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. 1. Przedmiotem skargi jest decyzja...
we współwłasności lub spadku, notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł., 2.2. Z kolei aktem notarialnym Rep. [...] nr [...] z dnia [...] r. T. F., skarżący...

III SA/Wa 965/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
Urzędu Skarbowego w G. wpłynął wniosek o stwierdzenie nadpłaty w kwocie 14.660.00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży zawartej aktem notarialnym...

III SA/Wa 637/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-08

I.M. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
Skarbowej (dalej jako: 'Dyrektor KIS') w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przysądzenia nieruchomości w zamian...

III FSK 3814/21 - Wyrok NSA z 2021-07-29

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 5 października 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, oddalił skargę., 2. Z przyjętego do rozstrzygnięcia przez Sąd pierwszej instancji stanu faktycznego sprawy wynika...

III SA/Wa 2588/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-17

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1...
w kwocie 22 405 128 EUR. Notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na zwolnienie wynikające z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku...

I SA/Łd 554/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-09

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika...
[...] Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [... odmawiającą A spółce z o.o. spółce komandytowej stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 138.027 zł...

I SA/Gl 948/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-14

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
[...], nr [...] odmawiającej Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551...
1   Następne >   +2   +5   +10   100