Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 568/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-22

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby...
również 'organ odwoławczy') wydana w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży., Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. W wyniku ustaleń...

I SA/Gl 695/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-18

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. 1. Przedmiotem skargi jest decyzja...
we współwłasności lub spadku, notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł., 2.2. Z kolei aktem notarialnym Rep. [...] nr [...] z dnia [...] r. T. F., skarżący...

III SA/Wa 965/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
Urzędu Skarbowego w G. wpłynął wniosek o stwierdzenie nadpłaty w kwocie 14.660.00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży zawartej aktem notarialnym...

III SA/Wa 637/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-08

I.M. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
Skarbowej (dalej jako: 'Dyrektor KIS') w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przysądzenia nieruchomości w zamian...

III FSK 3814/21 - Wyrok NSA z 2021-07-29

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 5 października 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, oddalił skargę., 2. Z przyjętego do rozstrzygnięcia przez Sąd pierwszej instancji stanu faktycznego sprawy wynika...

I SA/Łd 554/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-09

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika...
[...] Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [... odmawiającą A spółce z o.o. spółce komandytowej stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 138.027 zł...

I SA/Lu 520/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

[...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych za listopad 2018 r. - skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia...
o odpowiedzialności skarżącego jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu niepobranego podatku za listopad 2018 r. w kwocie [...] zł., Jak wynika z akt...

I SA/Lu 521/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

[...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych za grudzień 2018 r. - skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
o odpowiedzialności skarżącego jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu niepobranego podatku za grudzień 2018 r. w kwocie [...]zł., Jak wynika z akt...

I SA/Po 841/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-11

Skarbowej z dnia [...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Dyrektora Krajowej...
w dniu [...] września 2020 r. wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., W opisie stanu faktycznego wskazano...

III FSK 189/21 - Wyrok NSA z 2021-09-22

stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla w całości decyzję Dyrektora Izby...
w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   92