Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Po 180/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-12

[...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę /-/ R. Wiatrowski /-/W. Zygmont /-/ J. Ruszyński W dniu...
[...]. .2002r. złożyła w Urzędzie Skarbowym w W. deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1, w której zadeklarowała należny podatek od czynności...

III SA/Wa 1901/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-21

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych 1...
ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399 ze zm.) zwanej dalej 'ustawą o p.c.c.' odmówił Spółce stwierdzenia...

III SA/Wa 2115/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-22

Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Zaskarżoną do Wojewódzkiego...
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) - dalej w skrócie u.p.c.c, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu...

I SA/Kr 177/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-19

cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm./ określił zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1172 zł z tytułu umowy przedmiotowej sprzedaży...
, art. 7 i art. 12 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych określił zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Po 340/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-21

podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...], zł. W związku z tym, że od powyższa decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej...
użytkowej budynków, w kwocie [...],- zł i w konsekwencji określił podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...], zł ., Organ podatkowy pierwszej instancji uznał...

I SA/Po 1354/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-09-28

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów sprzedaży wierzytelności I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ja decyzję...
/-/ W. Zygmont Postanowieniem z dnia [...] 01.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od umów...

I SA/Po 1359/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-09-28

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów sprzedaży wierzytelności I. uchyla zaskarżoną...
do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł., kwestionując zasadność uiszczenia tego podatku...

III SA/Wa 2223/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-24

Skarbowego W. z dnia [...] maja 2005 r., nr [...], określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł., W toku...
. Z ustaleń przeprowadzonych przez organy podatkowe wynika, że żadna ze stron tej czynności nie uiściła należnego podatku od czynności cywilnoprawnych ani też nie złożyła...

III SA/Wa 2051/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału...
w R. o stwierdzenie i dokonanie zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, którego dokonano uchwałą nr 1...

II FSK 948/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarbowej w K. z dnia 29 marca 2004 r., (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Przedsiębiorstwa Budowlanego 'D...
. z dnia 29 marca 2004 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że w dniu 26 września 2001 r. zawarta została przed notariuszem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100