Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 760/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-27

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony...
, co dało w przeliczeniu na walutę polską [...] zł. Z tytułu tej czynności podatnik złożył deklarację PCC - 3 oraz zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie...

I SA/Ke 329/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-07-14

. z o.o. w K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 000 zł od umowy...

I SA/Gl 819/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia...
[...] Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] r. (nr [...]) określającą B.P. (dalej zwany stroną lub podatnikiem) wysokość zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych...

III SA/Wa 318/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

. Sp. z o.o. (dalej jako: “Skarżąca') zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego...
kapitałowej przez wspólnika, dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych, uważana była za zmianę umowy spółki i objęta była zakresem przedmiotowym tego podatku...

I SA/Ke 148/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-31

Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. 1. Decyzja organu administracji publicznej i przedstawiony...
[...]. nr [...] w sprawie określenia J. Z. zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000 zł z tytułu umowy pożyczki pieniężnej w wysokości...

I SA/Ke 408/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-22

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...]. nr [...]w sprawie odmowy M. S.A. z siedzibą w K. (Spółka) stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Gl 725/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-08

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej...
. Nr [...], odmawiającą stwierdzenia wobec A S.A. z siedzibą w G. (zwanej dalej także Spółką) nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł wraz z odsetkami w związku...

I SA/Gl 716/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-08

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej...
stwierdzenia wobec A S.A. z siedzibą w G. (zwanej dalej także Spółką) nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł wraz z odsetkami w związku...

I SA/Gl 717/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-08

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej...
. Nr [...], odmawiającą stwierdzenia wobec A S.A. z siedzibą w G. (zwanej dalej także Spółką) nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł wraz z odsetkami w związku...

I SA/Gl 718/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-08

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej...
stwierdzenia wobec A S.A. z siedzibą w G. (zwanej dalej także Spółką) nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł wraz z odsetkami w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100