Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 3302/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

sprzedaży notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych stosując zwolnienie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - dalej 'Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r.'. Podatek od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Strony...

III SA/Wa 1938/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

udziałów w Spółce 1 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?, 2. Czy w związku z planowanym przekształceniem Skarżącej w spółkę osobową, wkłady...
do spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649...

I SA/Kr 115/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-13

z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby...
dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku z powołaniem się przez H.B. na umowę depozytu nieprawidłowego...

I SA/Gl 1344/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-13

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A w C. (dalej także: Spółka lub skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie [...] zł., Do wydania zaskarżonej decyzji doszło...

I SA/Gl 1343/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-13

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A w C. (dalej także: Spółka lub skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie [...] zł., Do wydania zaskarżonej decyzji doszło...

I SA/Op 581/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-22

Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną...
. z o.o. S.K.A. w [...] (dalej jako Spółka, skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34.993,00 zł., Decyzję wydano w następującym...

III SA/Wa 3052/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r. nr IPPB2/436-187/14-5/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że planowane...

I SA/Kr 1540/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-17

r.Nr [...],[...],[...], przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, , , I. uchyla zaskarżone interpretacje indywidualne,, II. zasądza od Ministra Finansów na rzecz...
. z o. o. w K. złożyła wnioski o udzielenie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych...

III SA/Wa 3064/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową...
niepieniężnego w postaci udziałów CypCo będzie skutkowało koniecznością opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych?; 2. Czy jeżeli na moment przekształcenia...

I SA/Sz 1023/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) - zwanej dalej 'u.p.c.c.' - Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał...
także 'Spółką', 'Podatnikiem', 'Stroną' lub 'Skarżącą') zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...], uiszczonego z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100