Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Łd 595/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-10-25

z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 złotych. Organ podatkowy ustalił, iż w dniu 2 marca 2004 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PPHU...

I SA/Łd 680/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu...
Skarbowego w R. określił A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i E. Ch. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100zł. Ustalono...

I SA/Łd 678/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

Zwolnienie uregulowane w art. 9 pkt 10 lit. 'g' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ nie dotyczy umów...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 3 czerwca 2004 r. (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Decyzją z dnia 1 marca 2004 r...

I SA/Łd 678/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

Zwolnienie uregulowane w art. 9 pkt 10 lit. 'g' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ nie dotyczy umów...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 3 czerwca 2004 r. (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Decyzją z dnia 1 marca 2004 r...

I SA/Łd 682/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu...
Skarbowego w R. określił A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i G. F. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 zł. Ustalono...

I SA/Łd 597/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

z ograniczoną odpowiedzialnością w L. i K.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 90 zł. Strony zawarły dwie umowy pożyczki. Na podstawie pierwszej z nich z dnia 1 października 2003r...

I SA/Bk 367/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-25

Jednorazowa sprzedaż wierzytelności (prawa majątkowego) nabytej bez uprzedniego zamiaru jej dalszego zbycia, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Spółka...

I SA/Łd 896/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-03

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych uchyla zaskarżoną decyzję W piśmie z dnia 30 listopada 2004 roku T. M. zwrócił się do Urzędu...
Skarbowego Ł. o zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczącego zakupu kamienicy przy ulicy A 44 w kwocie 52.000 złotych oraz o zaliczenie tych kwot...

I SA/Łd 3/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-25

Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Drugi Urząd Skarbowy Ł. - B. określił...
A spółce z o.o. z siedzibą w Ł. oraz B spółce z o.o. w W. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 150.190,70 zł., Na podstawie analizy zgromadzonego...

I SA/Łd 4/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-25

Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] [...] Urząd Skarbowy Ł. - B. określił...
A spółce z o.o. z siedzibą w Ł. oraz B spółce z o.o. w W. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 150.190,70 zł., Na podstawie analizy zgromadzonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100