Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 812/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 lutego 2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.89.2019.4.MD w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu...
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?, Zdaniem Zainteresowanych, planowana sprzedaż Nieruchomości, stanowiąca transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem...

III SA/Wa 2577/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w związku z zawartą umową sprzedaży...

II FSK 498/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę...
lutego 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy...

I SA/Gd 430/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-22

,,A' na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowi prawo majątkowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i powinna...

I SA/Gl 1616/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-16

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ interpretacyjny) wydał...
23 września 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zespołu...

II FSK 2146/19 - Wyrok NSA z 2020-03-03

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB4.4014.422.2018.2.PM w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla...
interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: 'Dyrektor KIS' lub 'DKIS') z 2 stycznia 2019 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Sz 399/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-22

', 'skarżącym') złożył wniosek (uzupełniony [...] marca 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...
skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...] zł, z tytułu nabycia od jego dłużnika udziału w nieruchomości w ramach przysługującej wierzytelności...

I SA/Bd 250/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-14

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych., We wniosku podano, że poza powyższymi wkładami na majątek Wnioskodawcy składa się również mienie nabyte przez Wnioskodawcę w trakcie...

I SA/Gl 1532/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-30

) z dnia [...]. r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł, pobranego przez notariusza z tytułu dokonanej...
jej z kwoty [...] zł do [...] zł., Notariusz jako płatnik pobrał od wyżej wymienionej czynności podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł, na podstawie art. 6 ust. 1...

I SA/Rz 527/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-19

Skarbowej z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, indywidualną...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa., Zwracając się do organu o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100