Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1543/86 - Wyrok NSA z 1986-12-17

marca 1979 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności związane z obrotem z zagranicą przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /M.P. nr 10 poz. 68/; , - par. 2...
grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/; , - par. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków...