Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Kr 14/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-15

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2002, 2003...
Skarbowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II FSK 136/17 - Wyrok NSA z 2017-04-25

postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2002- 2004 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że skarżący złożyli...

I SAB/Gl 10/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-25

wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2010 r., W trakcie toczącego się postępowania podatkowego, organ pismem z dnia 18 lipca 2013 r., skierowanym na podstawie...

I SAB/Kr 23/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-26

Skarbowego ustalił S. B. zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2009r. w kwocie [...]zł. Przedmiotowa decyzja została doręczona w sposób zastępczy z dniem 26 grudnia 2011r. a termin płatności zobowiązania...

I SAB/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Skarbowego w Ł. ustalającą zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W dniu 27 kwietnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o sporządzenie pisemnego uzasadnienia ww. postanowienia...

I SAB/Kr 4/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-17

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok (nr sprawy: [...]) i bezczynność polegającą na braku jego zakończenia pomimo upływu terminu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata 2006 i 2007., W uzasadnieniu skargi podano, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. zostało...

III SAB/Wa 31/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-02

zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
wskazał, iż przed Dyrektorem UKS w K. prowadzone są wobec niego dwa postępowania kontrolne, a to w zakresie ustalenia wysokości nieujawnionych źródeł przychodu za rok 2003...

I SAB/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-23

zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a: 1. odrzucić...
dochodowym za 2008 r. w wysokości 15.032 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Powyższa decyzja nie była kwestionowana przez stronę...

I SAB/Łd 6/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-04

oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2011 postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2...
ze skargi M. i J. M. na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. i przewlekłość w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w sprawie źródeł majątku...

VIII SAB/Wa 14/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-06

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. oraz określenie kwoty ustalonego za 2004r. zobowiązania podatkowego. Podniosła, że w dniu [...] stycznia 2011r. złożyła...
1   Następne >   +2   +5   10