Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-26

majątku, przy czym ujawniona przez nią uśredniona wysokość bieżących przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży - [...] zł - przewyższa znacząco wysokość potencjalnych kosztów...
), wysokość średniomiesięcznego przychodu strona ujawniła wyłącznie w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży, zatem nie można przyjąć, że podana we wniosku...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

i wyciągu z rachunku bankowego wynika, że tych lokali jest kilka), a także składanych w ostatnim czasie zeznań podatkowych, w których ujawnione zostały przychody...
, jak i rzeczywista wysokość tychże dochodów, mając na uwadze, że jakiekolwiek dokumenty, które w świetle prawa cywilnego czy podatkowego ukazywałyby wysokość przychodów...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

się od przedłożenia umów wynajmu mieszkań oraz lokalu użytkowego, a także składanych w ostatnim czasie zeznań podatkowych, w których ujawnione zostały przychody z tego tytułu...
dochodów, mając na uwadze, że jakiekolwiek dokumenty, które w świetle prawa cywilnego czy podatkowego ukazywałyby wysokość przychodów skarżącego, pozostały...

II SAB/Rz 50/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-08

lub też nie wskazał wszystkich składników majątkowych czy też nie wskazał osiąganego z gospodarstwa rolnego przychodu. Powyższe zaś miało na celu pozytywne dla wnioskodawcy...
złożonego przez skarżącego wniosku na urzędowym formularzu PPF oraz dodatkowego oświadczenia Sąd ustalił, że J. P. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Źródłem...