Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-24

, że od stycznia 2015 roku nie posiada żadnych źródeł przychodu. Skarżący deklaruje także, że na przełomie lipca 2013 roku oraz stycznia 2014 roku zlikwidował ostatnie...
działalności w roku 2012 wyniósł 4.353.176,28 zł, a koszty uzyskania przychodu 4.200.914,53 zł. Przychód za rok 2013 to 4.875.013,08 zł, a koszty jego uzyskania...

V SA/Wa 473/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

taryf (które nie uwzględniały uzyskania niezbędnych przychodów - zgodnie z wytycznymi § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia) obowiązujących przed wprowadzeniem nowych taryf...
o zbiorowym zaopatrzeniu). W myśl art. 20 ust. 2 tej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu...

III SA/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) ze wskazaniem wszystkich ich źródeł za 2011 r. i okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r.; kopii dokumentów...
., złożonych przez niego oraz małżonkę, bądź imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu lub rocznego obliczenia podatku za ten rok; potwierdzających wysokość przychodów...

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-11

, a także zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), z których wynika, że R.K. nie uzyskał żadnych przychodów w 2015 roku (PIT-36L), ani w 2016 roku (PIT- 37...
stycznia do 30 czerwca 2017 r. żona uzyskała przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i w jakiej wysokości poniosła koszty uzyskania przychodów...

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-19

, że x nie uzyskał żadnych przychodów w [...] roku (PIT-36L), ani w [...] roku (PIT- 37)., Starszy referendarz sądowy postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2017 r. odmówił...
, który miał zostać złożony do sądu w sierpniu, a także zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), z których wynika, że x nie uzyskał żadnych przychodów...

III SA/Po 370/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-06

dowodowy, poprzez:, - udokumentowanie rodzaju posiadanych źródeł przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za 2014, 2015 oraz 2016 rok (złożenie...
na sfinansowanie udziału w tym postępowaniu jest rzeczywiście i obiektywnie niemożliwe., Brak ujawnienia sytuacji majątkowej i dochodowej dorosłych domowników Wnioskodawcy...

V SA/Wa 1090/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

. Ponadto wyjaśniono, że na powstanie zysku odnotowanego przez przedsiębiorstwo złożyły się: powstanie przychodu operacyjnego związanego z rozliczeniem dotacji unijnej...
, którą uzyskała Spółka oraz powstanie przychodu operacyjnego związanego z rozwiązaniem rezerw. Wyjaśniono także, że odpisy amortyzacyjne, które wg treści 'Wieloletniego planu...

III SA/Po 353/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-31

stanowiska, że uchwalone opłaty mają charakter arbitralny, bo zostały obliczone na maksymalizację przychodów powiatu. Nie można przyjąć stanowiska, że wyznaczona...
w rozumieniu art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły...

III SA/Łd 70/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-21

pozycją aktywów obrotowych były należności krótkoterminowe (133 366,63 zł), inwestycje krótkoterminowe (67 476,43 zł). Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów...
działalności spółki jest sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. Przychody ze sprzedaży paliwa wyniosły 21 638 214,70 zł. Pomimo...

III SA/Po 776/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

roku z tytułu posiadania/sprzedaży [...] litrów oleju napędowego pochodzącego z nieujawnionego źródła. Pierwotnie wydane decyzje nie odnosiły się do podatku akcyzowego...
roku. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkt 1) dotyczy roku 2000, ewidencja sprzedaży faktur (pkt 2) odnosi się do kwietnia 2000 r., zestawienie sprzedaży (pkt 3...
1   Następne >   2