Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...
jest jako inne źródło dochodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł...

II SA/Sz 500/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-08-11

i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., W świetle powyższych rozwiązań...
dochód małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodu rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów...

II SA/Sz 497/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-21

nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., W świetle powyższych rozwiązań normatywnych...
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób...

I OSK 1820/06 - Wyrok NSA z 2007-09-07

na ubezpieczenia zdrowotne. Zdaniem Sądu przedmiotowy dochód A. P. z 2004 r. - ze względu na kryterium źródeł przychodu - mieści się w kategorii 'inne źródła', o którym mowa...
w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem z innych źródeł była wartość zwolnienia z długu z tytułu odsetek karnych. Wojewódzki Sąd...

III SA/Kr 863/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-06

opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych., Jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Z uwagi na treść art. 18 u.p.d.o.f., skoro...
jawnej praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce., Tym samym przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe...

II SA/Sz 498/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-27

i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., W świetle powyższych rozwiązań...
miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło...

I OSK 1559/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

, ponadto wykazanie tej kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 nie powoduje automatycznej zmiany zasad opodatkowania przychodu z takiego źródła. Skoro ustawodawca wyłączył...
jest nie tylko źródło przychodu, ale również jego sposób opodatkowania, a mianowicie chodzi tylko o te dochody, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art...

II SA/Sz 501/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-08-11

. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., W świetle powyższych rozwiązań normatywnych, jak również na tle interpretacji przepisów...
dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodu rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci i zdaniem...

II SA/Sz 499/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-26

, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach...
własnych i przysposobionych dolicza się do dochodu rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci i zdaniem skarżącej...

I SA/Wa 1685/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-12

, przy ustalaniu dochodu w jej rodzinie za punkt wyjścia trzeba przyjąć wysokość przychodu ujawnionego w deklaracji PIT-36 za rok 2014, pomniejszonego o: koszty uzyskania przychodu...
gospodarczą, Wszystkie składki dotyczące jej osoby (społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy) były kosztem uzyskania przychodu firmy. Wskazała również, że 1 stycznia 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   44