Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Lu 99/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. W związku z powyższą decyzją organ egzekucyjny zarządził zabezpieczenie tych należności, w stosunku do którego pełnomocnik...
, że decyzja ustalająca podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. z nie ujawnionych źródeł przychodów została stronie doręczona w terminie przewidzianym prawem...

SA/Sz 1889/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-06

od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych., Organ wskazał...
. i B. G.-T. postępowania podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

II SA/Op 462/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

wnioskodawczyni prowadzi - odpisu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ewidencji przychodów, itp.; przedłożenia...
w [...]', a także że musi sporo zainwestować w budynki i prowadzoną działalność. Zestawienie zatem powyższych oświadczeń musi prowadzić do wniosku, iż skarżąca nie ujawniła...

II SA/Ol 1002/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-30

razie czynić założenia, iż pochodzą one ze źródeł nieujawnionych we wniosku, oznacza to więc, że są wygospodarowywane z przychodów, które są na tyle duże, że przez połowę...
bilansowym kosztów nad przychodami i prowadzi do braku dochodu rozumianego jedynie jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym. Skoro, mimo trwających od dłuższego...

IV SA/Po 483/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-24

., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący przesłał kopię zeznania podatkowego za 2010r. informując, iż w 2011 r. przychody były mniejsze o ok. 20 - 30%. Wnioskodawca...
na podatek dochodowy i podatek VAT, przedłożenia informacji dotyczących prowadzonej działalności (jej przedmiot) oraz podanie wszystkich danych dotyczących innych źródeł...

II OZ 466/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

podkreślić, że zestawienie przychodów i wydatków skarżącego, dokonane na podstawie akt sprawy wskazuje, że nie można go zaliczyć do osób znajdujących się w trudnej...
podatkowe za ubiegły rok nie zostało jeszcze złożone, wykazanie stanu majątkowego, źródła i wysokości dochodów uzyskiwanych przez żonę skarżącego, przedłożenie wykazów...