Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Wa 557/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, to są to sprawy wymagające dogłębnego wyjaśnienia i niezbędne jest podejmowanie jednolitych...
źródłach przychodów za 2005 r. w oparciu o art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez rozstrzygnięcia w powołanym wyżej trybie istotnych wątpliwości...

I SA/Ol 232/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-09-20

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej złożył w dniu 19 kwietnia 2006r. skargę kasacyjną., Pismem z dnia 13 lipca...