Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Op 38/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

bankowych wynika natomiast, iż dokonał zapłaty miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt...

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań i renty czasowej stanowiły...
za ii kwartały 2011 r., Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11, I SA/ Op 95/11...

II SAB/Op 39/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

, ich suma wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań i renty czasowej...
za 2010 r. i 883 zł za ii kwartały 2011 r., Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11...

II SA/Sz 885/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-02

przewyższają uzyskiwane dochody sugeruje, że posiada ona jeszcze inne, oprócz ujawnionych w toku postępowania, źródła przychodów, co czyni złożony przez nią wniosek...
większym dochodem aniżeli oświadczył, nadto przeprowadzone postępowanie wykazało, że posiada konto bankowe, którego nie ujawnił. Tym samym ustalenie miesięcznego dochodu...

IV SA/Po 1168/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-19

majątkowej wezwano wnioskodawcę do udokumentowania rodzaju posiadanych źródeł przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za 2011 i 2012 rok, przedłożenia...
., określenia rozmiaru prowadzonej działalności rolniczej w latach 2011 i 2012 oraz udokumentowania wielkości przychodu ze sprzedaży wytworzonych płodów rolnych za 2011...

IV SA/Po 1168/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-05

Administracyjnym w Poznaniu, pismem z dnia 12 lutego 2013r. (odebranym w dniu 18 lutego 2013r.) wezwano wnioskodawcę do udokumentowania rodzaju posiadanych źródeł przychodu...
rolniczej (gospodarczej), udokumentowania źródła pochodzenia środków przeznaczonych na kapitał zakładowy spółki A-Z Sp. z o.o., udokumentowania przychodów z tytułu...

II OZ 402/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

, jak chociażby konieczność udokumentowania rodzaju posiadanych źródeł przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za 2011 i 2012 rok, przedłożenia spisu...
rozmiaru prowadzonej działalności rolniczej w latach 2011 i 2012 oraz udokumentowania wielkości przychodu ze sprzedaży wytworzonych płodów rolnych za 2011 oraz 2012 rok...

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

z czym poniósł straty materialne w wysokości ok. 70 tys. zł. Ponadto, na skutek powodzi w 2010r. nie uzyskał żadnego przychodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Posiada...
. Wskazał, że do spraw prowadzonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, których sygnatury wymienił, załączył dokumenty źródłowe dotyczące jego przychodów, kosztów...

II SAB/Op 38/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

w wysokości ok. 70 tys. zł. Ponadto, na skutek powodzi w 2010 r. nie uzyskał żadnego przychodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Posiada jednak znaczne kredyty bankowe rzędu...
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, których sygnatury wymienił, załączył dokumenty źródłowe dotyczące jego przychodów, kosztów oraz wydatków. W oświadczeniu...

II SA/Ol 61/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-03

rolnej) i finansowej (w zakresie odnoszącym się do przychodu, kosztów uzyskania tego przychodu oraz dochodu/straty, uzyskanych/poniesionych z tytułu prowadzenia...
, iż szacunkowa wartość gospodarstwa '[...]' to ok. '[...]'. Odnosząc się do żądania złożenia kopii dokumentów, z których wynika wysokość przychodu, kosztów uzyskania...
1   Następne >   +2   +5   8