Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 124/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-18

, bez prawa do zasiłku, jest właścicielem domu o powierzchni [...] m-, nie posiada samochodu. Do akt sprawy wnioskodawczyni dołączyła: księgę przychodów i rozchodów za 2010 r...
, przy uzyskanym przychodzie 622,77 zł tj. w [...] 99,05 zł; w [...] 322,99 zł, w [...] 200,77 zł. Deklarowane wydatki miesięczne wynoszą 3.606,53 zł. Wnioskodawczyni nie wykazała...

IV SA/Wa 1112/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmowaniu należności lub obowiązku regulowania zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności...
przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania...

II SA/Wr 604/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-30

się za główne źródło utrzymania, jeżeli obliczony według przepisów podatkowych przychód szacunkowy z tego gospodarstwa przekracza dochód z innych źródeł. Przychód...
sporządzonego w dniu 18 kwietnia 1973r. w gospodarstwie spadkowym. W protokole tym ujawniono m.in., że po śmierci T.Ł. gospodarstwo użytkowane jest przez jednego...

II SA/Bk 698/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-13

zgromadzonych oszczędności, stanowiących (obok emerytury Z. G., przychodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz przyznanych za rok 2006 dopłat do produkcji rolnej) źródło...
J. G., bezrobotnym synem i synową T. i Z. G. oraz niepełnoletnim wnuczkiem H. G. Źródłem miesięcznego utrzymania ośmioosobowej rodziny pozostaje emerytura otrzymywana...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-27

bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z saldem wynoszącym 54 zł (za okres 25.02.-20.05.14r.), zestawienie zbiorcze z podatkowej księgi przychodów...
przychodów i rozchodów wynika natomiast, że ponosi straty w prowadzonej działalności (zakład mleczarski) i to ponad pięciokrotnie większe niż deklarowany dochód (dane...

II OZ 1076/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z saldem wynoszącym 54 zł (za okres 25.02.-20.05.14r.), zestawienie zbiorcze z podatkowej księgi przychodów i rozchodów...
przedstawione dane o wysokości uzyskiwanych dochodów są niewiarygodne. Wnioskodawca oświadcza, że osiąga niewielki dochód z prowadzonego gospodarstwa. Z księgi przychodów...

II SA/Ke 465/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-07

ich, zabezpieczeniu i w konsekwencji pozyskaniu drewna, które stanowi w tym przypadku przychód ze wspólnej nieruchomości. Zabezpieczenie takiego przychodu jest prawem...
, gdyż przychód, jaki współwłaściciel w tym przypadku uzyska podlega rozliczeniu pomiędzy nimi zgodnie z treścią art. 207 kc, który stanowi, że pożytki i inne przychody...

II SA/Ol 189/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-18

działalności rolniczej, w tym także w zakresie wysokości przychodów/dochodów uzyskanych z tego tytułu w poszczególnych miesiącach 2011 r. i 2012 r., nie jest możliwe dokonanie...
, iż zamieszkuje w nim wspólnie z mężem. W rubryce nr 10 ujawniła dochody własne i męża ze wskazanych wyżej tytułów w łącznej kwocie '[...]' (do wypłaty). Do przedmiotowego wniosku...

IV SA/Wa 586/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

, która miała zrujnować go finansowo., G. M. dołączył do wniosku kserokopie: 1) zeznań podatkowych i informacji o przychodach za kolejne trzy lata. Wedle dokumentów za 2014 r...
. skarżący nie osiągnął przychodu z działalności gospodarczej (a) zarejestrowanej w N., b) zarejestrowanej w W.); 2) karty informacyjnej leczenia szpitalnego...

II SA/Ol 842/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-30

., a także wysokości przychodu uzyskanego z tej działalności oraz wysokości i rodzaju kosztów związanych z jej prowadzeniem w 2007 r. Nie złożył również oświadczenia o wysokości...
o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe, a jego jedynym źródłem dochodu jest emerytura '[...]'., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1...
1   Następne >   3