Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 1119/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

[...] brutto miesięcznie, na który składają się przychody z gospodarstwa rolnego oraz z wynagrodzenia ze stosunku pracy jej męża. Skarżąca wyjaśniła, że w skład jej majątku...
jest przede wszystkim osobom znajdującym się szczególnie trudnej sytuacji materialnej, tj. nieposiadającym źródeł stałego dochodu oraz majątku, a także pozbawionym...

I SA/Wa 2537/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

w tak istotnym zakresie jak działalność prowadzonej przez byłych właścicieli '[...]' i źródła pochodzenia przychodu. Organy nie ustaliły czy działalność rolnicza...
developerskiej na terenie K., który w znacznej części zbudował. Sprzedawał także nieruchomości na terenie K. i również z tej działalności uzyskiwał przychody. Sąd zauważa...

I OSK 1462/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

ustaleń w tak istotnym zakresie jak działalność prowadzonej przez byłych właścicieli 'Majątku Ziemskiego [...]' i źródła pochodzenia przychodu. Nie ustaliły, czy działalność...
zbudował. Sprzedawał także nieruchomości na terenie [...] i również z tej działalności uzyskiwał przychody. Jednocześnie Sąd podał, że w orzecznictwie przyjmuje...

II SA/Rz 824/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-03-18

dochód z tytułu rent. Łączne przychody rodziny wynoszą w skali miesiąca 2570,06 zł. Z tej kwoty rodzina wydatkuje: na zakup leków ok. 320 zł, żywność ok. 30 zł dziennie...
nie posiada żadnego majątku jak również o sytuację, w której majątek ten zostanie ujawniony, lecz jego stan pozwala funkcjonować wyłącznie na poziomie utrzymania...

IV SA/Wa 2918/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

possidendi), - prawo do (swobodnego) używania rzeczy/korzystania z rzeczy (ius utendi), - prawo do (swobodnego) pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy (ius fruendi...
, prawo do swobodnego pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy, prawo do swobodnego rozporządzania rzeczą, w tym obciążania jej prawami i zawierania umów...

IV SA/Wa 175/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

ówczesnego właściciela stanowił nie tylko majątek ziemski, lecz także pieniądze po zmarłej matce oraz fabryka słodu 'M.' w S., oraz przychody z dostaw buraków do Cukrowni K...
świadków), co jest logiczne wobec młodego wieku ówczesnego właściciela, obowiązki swoje sprawował jeszcze za czasów dawnego właściciela p. D. K.,, źródło utrzymania...

IV SA/Wa 2517/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

przychodów i rozchodów, zatem funkcjonował., Minister podzielił tym samym stanowisko organu I instancji, że młyny, jako obiekty przetwórstwa płodów rolnych i umożliwiające...
wynika, że organ I instancji ustalił, iż na dzień 1 września 1939 r. w księdze wieczystej majątku ujawnieni byli L. B., M. B. i H. L., jako współwłaściciele w częściach...