Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

, że Skarżący posiada dodatkowe, nieujawnione źródło przychodów, z których może być sfinansowany wpis od skargi kasacyjnej czy też opłacenie adwokata do jej sporządzenia...
skarżącego. Deklarowanie w oświadczeniu znacznie wyższych wydatków niż ujawnione przychody budzi uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności całego oświadczenia i sugeruje...

II GZ 660/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

wydatków niż ujawnione przychody budzi uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności całego oświadczenia i sugeruje, że Skarżący posiada dodatkowe, nieujawnione źródło...
przychodów, z których może być sfinansowany wpis od skargi kasacyjnej czy też opłacenie adwokata do jej sporządzenia., E. S. złożył zażalenie na powyższe postanowienie, wnosząc...

II SA/Go 805/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-12

nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Niedoręczenie decyzji w terminie, o którym mowa w art. 68 § 1 Ordynacji Podatkowej...
podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego obciążającego osoby fizyczne, podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od przychodu...

II GSK 1008/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Niedoręczenie decyzji w terminie, o którym mowa w art. 68 § 1 Ordynacji Podatkowej skutkuje...
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego obciążającego osoby fizyczne, podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od przychodu nieznajdującego pokrycia...

III SA/Po 251/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-21

prawnego i adwokata., We wniosku złożonym na urzędowym formularzu Skarżący nie wskazał ani źródła przychodu, ani wysokości przychodu. Wnioskodawca nie ujawnił kosztów własnego...
., Pismem z dnia 19 kwietnia 2013 roku zobowiązano Wnioskodawcę do uzupełnienia oświadczenia majątkowego poprzez:, - udokumentowanie rodzaju posiadanych źródeł przychodu...

III SA/Po 1114/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-24

nie wskazał ani źródła przychodu, ani wysokości przychodu. Wnioskodawca nie ujawnił także kosztów własnego utrzymania koniecznego oraz źródła finansowania tych kosztów...
źródeł przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za 2010, 2011 i 2012 rok,, - przedłożenie spisu posiadanych rachunków bankowych oraz przedłożenie...

III SA/Po 1113/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-24

nie wskazał ani źródła przychodu, ani wysokości przychodu. Wnioskodawca nie ujawnił także kosztów własnego utrzymania koniecznego oraz źródła finansowania tych kosztów...
źródeł przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za 2010, 2011 i 2012 rok,, - przedłożenie spisu posiadanych rachunków bankowych oraz przedłożenie...

III SA/Po 1103/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-24

radcy prawnego i rzecznika patentowego., We wniosku złożonym na urzędowym formularzu Skarżący nie wskazał ani źródła przychodu, ani wysokości przychodu. Wnioskodawca...
Wnioskodawcę do uzupełnienia oświadczenia majątkowego poprzez:, - udokumentowanie rodzaju posiadanych źródeł przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za 2010...

I SA/Ke 287/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-10-26

uzyskiwanych z działalności objętej kodem PKD [...] Dodał, że uzupełnienie danych finansowych opartych tylko o część źródeł przychodów firmy pochodzących z podstawowej...
przychodów firmy, których nigdy nie ukrywał i które ujawnił Instytucji Zarządzającej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie., Podniósł, że czas podpisania umowy był zbieżny...

V SA/Wa 3062/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

przyjmuje się wyłącznie przychody oraz wartość rezydualną. Pozostałe wpływy, np. dotacje o charakterze operacyjnym należy traktować jako jedno ze źródeł finansowania...
pkt i nie został skierowany do realizacji ze względu na niespełnienie kryterium oceny merytorycznej pn. 'Czy zaplanowane przychody są adekwatne do obszaru (ocena...
1   Następne >   +2   +5   +10   38