Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1094/16 - Wyrok NSA z 2018-03-15

przez kuratora uszczerbek finansowy, nie dając po jego stronie żadnego rzeczywistego przysporzenia majątkowego, nie stanowi on zatem przychodu, nie wymaga więc ujawnienia...
ustalenia jego rzeczywistych źródeł przychodu, w celu ewentualnego dokonania porównania faktycznego stanu posiadania policjanta, z tym które zostały zadeklarowane...

IV SA/Po 911/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

w roku ubiegłym przychodów' policjant jest zobowiązany podać w tabeli źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, w których został...
wymieniony stan prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, z zaznaczeniem kwoty przychodów faktycznie uzyskanych z poszczególnych źródeł oraz przynależności przychodu...

II SA/Go 525/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno - skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi...

I OSK 360/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą postępowania podatkowe...

II SA/Go 520/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-16

i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno - skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą postępowania...

II SA/Go 512/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-21

źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane...
służbowych ujawniły się jakiekolwiek braki co do kwalifikacji skarżącego, co wydaje się jednak wysoce wątpliwe, zwłaszcza w kontekście jego oceny pracy z dnia [...] kwietnia...

II SA/Go 539/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno - skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą...

I OSK 383/20 - Wyrok NSA z 2020-04-22

opodatkowania, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami...

II SA/Wa 536/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

m.in. o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów. Oświadczenie złożone przez [...] T.W. nie spełnia wymogów określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu., KWP...
ten nakłada na policjanta obowiązek podania zarówno źródła jak i wysokości uzyskanego dochodu. Samo więc wskazanie przez [...] T. W. w pozycji kwota przychodu 'zgodnie z PIT 37...

II SA/Wa 1365/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-30

obwinionemu wypłacone. Ponadto przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych P. P., co jednakże nie pozwoliło na jednoznaczne określenie źródła przychodów P. P...
funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej - z Konstytucją, z uwagi na wprowadzony w tym rozporządzeniu wymóg podania wysokości dochodów brutto, a nie przychodów...
1   Następne >   2