Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 101/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

inne jeszcze, oprócz ujawnionych w toku postępowania, źródła przychodów. Taki pogląd zresztą ugruntował się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (por. postanowienie NSA z dnia 4...

I SA/Wa 2199/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-10

zbudowania domu w warunkach wzrostu cen, materiałów budowlanych i usług w związku ze zmiana podatku VAT odszkodowanie nie jest przychodem z którego może opłacić wpis sądowy...
postawiona w sytuacji przymusowej bowiem zmuszono ją do wybudowania nowego siedliska w warunkach wzrostu cen materiałów budowlanych odszkodowanie nie jest jej przychodem...

IV SA/Po 965/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-05

dziesięciokrotność deklarowanego przychodu miesięcznego netto czteroosobowej rodziny Skarżącego. Przy czym zwrotowi podlega kwota nadpłaconego - zdaniem organu...
musiał jednak mieć na uwadze dysproporcję pomiędzy kwotą, której zwrotu zażądano od Skarżącego a deklarowanymi przychodami miesięcznymi całej rodziny i to w kontekście...

I SA/Wa 2256/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

na leki, jedynym ich źródłem dochodu jest emerytura, która po uwzględnieniu kosztów utrzymania nie pozwala na jakiekolwiek oszczędności., Wnioskodawczyni ujawniła...
bowiem wątpliwości, że przy wykazanych przez nią przychodach oraz wydatkach związanych z utrzymaniem jej oraz jej męża wydatki w postaci opłat sądowych oraz kosztów ustanowienia...

II SA/Kr 759/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-19

z dnia 16.12.1972 r. o podatku dochodowym wskazywał, że źródłami przychodów są między innymi sprzedaż rzeczy i praw majątkowych, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku...
postępowania. Z kolei art. 45 ust. 1 ustawy stanowił, że przychody właścicieli nieruchomości z tytułu ceny sprzedaży lub odszkodowania wypłaconych stosownie do przepisów...

I SA/Wa 22/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu H. W. podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a źródłem...
jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna od 31 marca 2005 r. i nie posiada prawa do zasiłku. H. W. ujawniła, że posiada majątek w postaci domu drewnianego o powierzchni...

II SA/Łd 555/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-23

Majątkiem., Ponadto, jak wskazał organ, z dokumentacji dotyczącej likwidacji A wynika, iż w okresie od 21 stycznia 1992r. do 31 lipca 1992r. przychody przedsiębiorstwa...
wynikały między innymi z produkcji kwiaciarskiej (przychody: 58 701,500), produkcji szkółkarskiej (przychody 111 427,000), natomiast koszty na produkcję szkółkarską...

IV SA/Wa 2061/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-20

, że zbadanie w stosunku do wyżej wymienionych kwestii osiągania przychodów z innych źródeł stało się bezprzedmiotowe., 6. Wbrew stanowisku skargi faktu wydania...
, podczas gdy 2 z 4 osób wskazanych jako uprawnione do odszkodowania w decyzji [...] , utrzymywało się z rolnictwa, a 2 osoby (S. K. oraz R. K.) osiągały przychody z innych...

II SA/Rz 1150/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-14

dla utrzymania rodziny bronić swoich interesów własności parceli naftowej w postępowaniu z prywatnym przedsiębiorcą osiągającym blisko 19 miliardów złotych przychodów rocznie...
przez nich majątek składa się dom murowany o pow. 135 m-, oraz dom drewniany o pow. 66 m-, nieruchomość rolna o pow. 1,52 ha. Źródłem dochodów jest pobierana przez niego emerytura...

I OSK 1812/11 - Wyrok NSA z 2013-03-22

rolny i budowlany i przynosiła przychody. To co zostało skarżącemu zwrócone być może stanowi określoną wartość jednak nie powoduje wzrostu wartości nieruchomości. W wyniku...
. 1,0693 ha; wskazano, że ostateczna decyzja stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu prawnego działek wymienionych w pkt I w księdze wieczystej i ewidencji gruntów (pkt V...
1   Następne >   2