Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Po 1301/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

, określającego przychody instytucji kultury, podczas gdy akt rangi podustawowej nie może zawierać powtórzeń przepisów prawa powszechnie obowiązującego zawartych w aktach...
instytucji kultury nie należą do materii statutowej;, - nałożenie obowiązku ujawnienia w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez organizatora, ustanowienia i odwołania...

I SA/Wa 2057/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-30

rozpoznawalne i którzy często stanowią główny czynnik generujący oglądalność filmów i generowanie przez te filmy przychodów. Z uwagi na zakres reprezentacji pozycja...
lub innych źródeł. Tymczasem [...] nie wykazało w sposób należyty, że będzie w stanie ponieść koszty swojej działalności, biorąc pod uwagę niewielką liczbę członków...

II OSK 1994/12 - Wyrok NSA z 2014-02-06

przez te filmy przychodów. Z uwagi na zakres reprezentacji pozycja rynkowa [...] jest absolutnie nieporównywalna do [...], który nawet zrzeszając najwybitniejszych polskich...
, ewentualnie także ze składek członkowskich lub innych źródeł. Tymczasem [...] nie wykazało w sposób należyty, że będzie w stanie ponieść koszty swojej działalności, biorąc...