Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1856/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-07

działalności pozarolniczej, a jedynym jego źródłem utrzymania jest renta., W dniu 6 lutego 2003 r. Z. powiadomił oddział ZUS o wysokości przychodu uzyskanego przez M. S. w 2002...
, iż świadczenie nie przysługuje w razie osiągania przychodów z tytułu wykonywania pracy zarobkowej albo prowadzenia działalności pozarolniczej. Podstawę prawną wstrzymania wypłaty...

II SA/Wa 1778/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

wynika, że skarżący nie pracuje a jedynym jego źródłem dochodu jest niewielki przychód. Nie pracuje również żona pozostająca ze skarżącym we wspólnym gospodarstwie domowym...
z żoną. Wnioskodawca ujawnił, że posiada mieszkanie własnościowe o powierzchni [...] m2, oraz samochód. Wnioskodawca dodał również, że jego żona nie pracuje...

I OSK 2522/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

bowiem uznany przez lekarza orzecznika ZUS za osobę całkowicie niezdolną do pracy. Poza tym nie posiada żadnych źródeł przychodu, nie otrzymuje także żadnego wsparcia...
jest sporne. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania...