Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 118/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23

wydatki przewyższają uzyskiwane dochody sugeruje, że posiada ona inne jeszcze, oprócz ujawnionych w toku postępowania, źródła przychodów. Taki pogląd zresztą ugruntował...
, których źródeł nie ujawnili, a z których płynące środki przeznaczają na zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb., Sąd pierwszej instancji wskazał ponadto, iż wnioskujący mają zaspokojone...

IV SA/Po 459/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-22

się z jadłodajni CARITAS., Celem doprecyzowania sytuacji majątkowej wnioskodawcy, pismem z dnia 19 sierpnia 2015r. wezwano go do:, • udokumentowania rodzaju posiadanych źródeł przychodu...
za lata 2013 -2014,, • udokumentowania przychodów Wnioskodawcy z tytułu reprezentacji A. Spółka z o.o.,, • wskazania udziałowców oraz udokumentowanie wysokości i źródła...

IV SA/Po 872/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

, pismem z dnia 24 listopada 2015r. (doręczonym w dniu 1 grudnia 2015r. k. 25 akt) wezwano go do:, • udokumentowania rodzaju posiadanych źródeł przychodu oraz wysokości...
,, • udokumentowania przychodów Wnioskodawcy z tytułu reprezentacji A. Spółka z o.o.,, • wskazania udziałowców oraz udokumentowanie wysokości i źródła pochodzenia kapitału zakładowego...

III SA/Łd 276/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-03

(w sposób umożliwiający ustalenie wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów), odpisów deklaracji podatkowych VAT-7 za ostanie 6 miesięcy lub raportów...
występują: dochód rolniczy, dochód ogólny, dochód gospodarstwa i dochód osobisty rolnika. Każda z tych miar opisuje wynik finansowy działalności gospodarstwa, tzn. przychody...

I OPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-06-26

z art. 41 ust. 2, ust. 3, ust. 3a ustawy i na zasadach w nich określonych przychody: funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy powiatowych., Z dniem 31...
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przychodami Funduszu są między innymi wpływy z opłat: za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów...

II SA/Rz 95/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-27

są na żądanie banku, w celu utrzymania limitu debetowego. Nieregularne przychody uzyskiwane są ze sprzedaży odzieży oraz używanych przedmiotów gospodarstwa domowego...
natychmiastowej spłacie (nie wyjaśniając z jakich środków, skoro została wydatkowana na bieżące potrzeby, a on sam nie podjął pracy), końcowo na nieregularne przychody ze sprzedaży...

I OZ 392/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

jako wynagrodzenie, wykonywane są na żądanie banku, w celu utrzymania limitu debetowego. Nieregularne przychody uzyskiwane są ze sprzedaży odzieży oraz używanych przedmiotów...
została wydatkowana na bieżące potrzeby, a on sam nie podjął pracy), końcowo na nieregularne przychody ze sprzedaży posiadanych rzeczy i pożyczkę od matki. Deklarując...

I OZ 1045/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

sądowych (postanowienie z 31 marca 2011 r.), ujawniła przychód z emerytury (1574,28 złotych), stratę z działalności gospodarczej za 2010 r. (3200 złotych...
, a tym samym zwolnienie od kosztów sądowych nie jest uzależnione od tego, czy skarżąca posiada majątek trwały i czy osiąga wysokie przychody, ani od tego, w jaki...

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-26

, w której skarżąca została zwolniona od kosztów sądowych (postanowienie z 31 marca 2011 r.), ujawniła przychód z emerytury (1.574,28 zł), stratę z działalności gospodarczej za 2010 r...
), pozwala zasadnie twierdzić o możliwości jego pokrycia tylko z tego źródła. Sąd w niniejszym składzie podziela przy tym wyrażone w orzecznictwie stanowisko (por...

II SA/Rz 627/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-05

na koniec, że wnioskujący nie posiada majątku mogącego potencjalnie stanowić źródło przychodów., Z przedstawionych względów orzeczono o przyznaniu prawa pomocy w części oparciu...
można było wygospodarować jakiekolwiek środki na wydatki niekonieczne, nie wspominając o sporych w stosunku do ujawnionego mienia, kosztach sądowych. Należy dodać...
1   Następne >   2