Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 1629/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-19

i pozostaje na utrzymaniu męża. Pomimo tego, że jest ona współwłaścicielem majątku wynajmowanego firmie 'A' Sp. z o.o., to przychody z najmu są przychodami męża z działalności...
małżonków., Skarżący uzyskuje dochody z czterech źródeł:, - działalność rolnicza na gruntach rolnych o pow. ponad 57 ha (przychód ze sprzedaży wytworzonych płodów rolnych...

III SA/Po 282/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-28

. Z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2014 rok wynika, że P. B. uzyskał następujący przychód: styczeń - [...] zł, luty - [...] zł, marzec - [...] zł, kwiecień...
dla niego i rodziny. Porównanie majątku i przychodów wnioskodawcy w sposób jednoznaczny wyklucza go z grona osób uprawnionych do uzyskania wsparcia w formie prawa pomocy...

II GZ 852/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

jej kapitału zakładowego wynosi 5000 zł, 3) w 2012 r. poniosła stratę w wysokości 206 720,83 zł przy przychodzie w wysokości 310 354,30 zł. Ponadto w sprawozdaniu...
przychodów netto skarżącej ze sprzedaży w stosunku do roku 2012. 2012 rok spółka zamknęła przychodem netto na poziomie 287.682,75 złotych a rok 2013 - 647.900,97 złotych...

II GZ 849/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

, 2) wysokość jej kapitału zakładowego wynosi 5000 zł, 3) w 2012 r. poniosła stratę w wysokości 206 720,83 zł przy przychodzie w wysokości 310 354,30 zł. Ponadto...
znaczny wzrost przychodów skarżącej ze sprzedaży w stosunku do roku 2012. 2012 rok spółka zamknęła przychodem netto na poziomie 287.682,75 złotych a rok 2013 - 647.900,97...

II GZ 869/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

, że w roku 2012 poniosła stratę w kwocie 206.720,83 złotych przy przychodzie w wysokości 310.354,30 złotych. W sprawozdaniu z działalności za rok 2012 wskazano...
zamknęły się natomiast w kwocie 941.372,86 złotych. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne strata netto skarżącej za rok 2013 wyniosła 292.260,29 złotych...

III SA/Po 1629/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-22

gospodarczej skarżącego (przychody za 2012 r. wyniosły 368.223,54 zł, a koszty uzyskania przychodu za ten rok: 506.947,99 zł); umowy o pracę skarżącego z 'B.' (przychód w 2012 r...
. z tego tytułu: 13.428,56 zł); od sierpnia 2013 r. wnioskodawca pobiera zasiłek chorobowy; przychód z innych źródeł w 2012 r. wyniósł 2.648,02 zł., Skarżący posiada...

III SA/Gl 77/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-18

przychodów i wydatków za 2017r. oraz rozliczenie przychodów i wydatków za okres od 1 stycznia do 31 października 2018r., Organ I instancji przeprowadził postępowanie z ZUS...
wyjaśniła, że jest przedsiębiorcą działającym na rynku od niespełna dwóch lat. Nadesłała jedynie rozliczenie przychodów i wydatków za 20!7r. (od maja do grudnia...

III SA/Po 1627/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-05

przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za okres od 01 stycznia 2013 roku - własnych i domowników,, - udokumentowanie w jakiej formie (indywidualnie...
, w formie spółki cywilnej) domownicy wnioskodawczyni wykonują działalność gospodarczą,, - udokumentowanie wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, posiadanych...

II GZ 96/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

źródeł:, a) działalności rolniczej na gruntach rolnych o pow. ponad 57 ha,, b) działalności gospodarczej (w 2012 r. przychody wyniosły [...] zł, a koszty uzyskania...
socjalnych. Z przedstawionej przez skarżącego dokumentacji wynika bowiem, że obecnie uzyskuje on przychody z trzech źródeł: z umowy o pracę (w wysokości 1600 zł brutto...

III SA/Po 607/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-21

2010-2013 wskazują, że Skarżąca osiąga przychody i ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Według przedłożonych dokumentów przychód z działalności za 2010 rok...
, 282,09 zł - koszty finansowe). W roku 2012 Spółka nie uzyskała żadnego przychodu i poniosła koszty w wysokości 3.925,85 zł (3.116,10 zł - usługi obce, 517,75 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   19