Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Kr 1009/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-10

przez organ podatkowy przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a także potwierdzenia, że zgromadzony przez skarżącą...
następujące pytania:, 1. Czy środki pieniężne na pokrycie jej wydatków na zakup nieruchomości mogą podlegać opodatkowaniu jako nieujawnione źródła przychodu stawką 75...

I SA/Lu 176/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-17

postępowanie kontrolne w zakresie źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2004-2006. Postępowanie...
toczyło się postępowanie kontrolne w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, to oznacza, że obejmowało swoim zakresem...

I SA/Kr 1255/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-06

nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art.10 ust.1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem tylko takie przychody...
:, Czy otrzymanie akcji (realizacja RSU) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód...

I SA/Gl 784/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

w ujawnionych źródłach., Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem tylko takie przychody (w tym także nieodpłatne świadczenia...
powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz z w jakiej dacie należy rozpoznać przychód? (pytania oznaczone we wniosku numerem 1)., W odniesieniu do tych pytań...

I SA/Gl 790/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

w ujawnionych źródłach., Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem tylko takie przychody (w tym także nieodpłatne świadczenia...
powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz z w jakiej dacie należy rozpoznać przychód? (pytania oznaczone we wniosku numerem 1)., W odniesieniu do tych pytań...

I SA/Ke 153/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-17

uzyskane w ramach umowy pożyczki poza granicami kraju mogą stanowić legalne i ujawnione źródło przychodu., Przepis art. 14h Ordynacji podatkowej odsyła do odpowiedniego...
u.p.d.o.f wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych...

III SA/Wa 1136/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Użycie w cytowanym przepisie sformułowania...
do przychodów określonych w art.12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art.10 ust.1 pkt 9...

I SA/Gl 791/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art...
przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymania akcji ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)., Zdaniem wnioskodawcy...

I SA/Gl 958/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-19

i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem...
majątku z likwidacji spółki., Dalej uzasadniał, że jedynym źródłem przychodów o jakim można mówić w opisywanej sytuacji są przychody z kapitałów pieniężnych...

I SA/Po 251/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-13

poniesie określone wydatki, zastosowanie znajdzie przepis o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu...
metody szacowania podstaw opodatkowania, jak i skutki podatkowe czynności pozornych, a także opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł, to ustalenie metody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100