Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Bd 506/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-02

dotyczą postępowania egzekucyjnego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od nieujawnionych źródeł przychodu za lata 1992, 1993 i 1994. Zobowiązania wynikają z decyzji...
ustalających wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu, które doręczone zostały zobowiązanemu w następujących terminach...

I SA/Bd 654/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-22

dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w kwocie [...] zł stwierdził, że postawiony zarzut jest nieuzasadniony, albowiem w niniejszej sprawie...
[...] r. ustalającej B. K. wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w kwocie [...] zł, będącej...

I SA/Bd 395/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-12

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, została doręczona skarżącemu w trybie art. 150 ustawy...
zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja...

I SA/Bd 1157/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998-2001. W związku z dokonanymi czynnościami egzekucyjnymi i zastosowanymi środkami egzekucyjnymi powstały koszty egzekucyjne...
w ujawnionych źródłach przychodów dokonano w związku z tym, że po wznowieniu postępowania w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK...

I SA/Bd 1156/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998-2001. W związku z dokonanymi czynnościami egzekucyjnymi i zastosowanymi środkami egzekucyjnymi powstały koszty egzekucyjne...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów dokonano w związku z tym, że po wznowieniu postępowania w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca...

I SA/Bd 1008/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-09

nr [...] obejmującego należność z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia...
z nieujawnionych źródeł przychodu lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2005r. W ramach postępowania egzekucyjnego zastosowano szereg środków...

II GSK 2718/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

2013 r. ustalającej wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r., Przede wszystkim, jak wskazał WSA...
podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. została skutecznie doręczona pełnomocnikowi skarżącej, to trafnie organ uznał, że zarzut...

II GSK 804/15 - Wyrok NSA z 2016-10-14

podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2002. W toku tego postępowania organ egzekucyjny dokonał zajęcia rachunków bankowych...
ostateczne, ustalające skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. i umorzył postępowanie w sprawie...

II GSK 802/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998-2001. W związku z dokonanymi czynnościami egzekucyjnymi...
stanowiących nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1998-2001 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów dokonano w związku...

II GSK 803/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998-2001. W związku z dokonanymi czynnościami egzekucyjnymi...
, że zwrotu kwot stanowiących nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1998-2001 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów dokonano...
1   Następne >   +2   +5   +10   46