Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 470/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

posiada dodatkowe, nieujawnione źródło przychodów, z których może być sfinansowany wpis od zażalenia., Powyższe świadczy o tym, że sytuacja majątkowa skarżącego...
. Deklarowanie w oświadczeniu znacznie wyższych wydatków niż ujawnione przychody budzi uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności całego oświadczenia i sugeruje, że skarżący...

II OZ 1083/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

, co sugeruje, że skarżący posiada dodatkowe, nieujawnione źródło przychodów, z których może być sfinansowany wpis od zażalenia. Sąd ustalił, że osiąga on ponadto nieregularne...
uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2012 r. (z 1050 zł do 860 zł). Skarżący posiada ponadto dodatkowe źródła dochodu. Z powyższych względów należało uznać, że w sprawie...

II SAB/Op 58/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy...

II SAB/Op 50/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony...
wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków...

II SAB/Op 46/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

zapłaty miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody...
. wnioskodawca wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów...

II SAB/Op 52/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt...

II SAB/Op 48/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

, iż dokonał zapłaty miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody...
. wnioskodawca wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów...

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony...
wykazał stratę, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków...

II SAB/Op 54/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu...
, zaś z prowadzonego wspólnie z żoną gospodarstwa rolnego brak przychodów. Skarżący wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono...

II SAB/Op 49/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

miesięczne obciążenia skarżącego z tytułu kredytów i pożyczek, ich suma wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika...
wskazał też, że dokumenty źródłowe odnośnie kosztów, przychodów i wydatków załączono do akt sprawy o sygn. I SA/Op 92/11, I SA/ Op 95/11, I SA/Op 338/11, I SA/Op 339/11, I SA...
1   Następne >   +2   +5   +10   13