Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 625/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-05

postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych' w wersji po aktualizacjach z [...] 2009 r...
i urzędów skarbowych dotyczące postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych' nie stanowią...

I OSK 2216/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

kontroli skarbowej, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych''w wersji...
pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Skoro zatem kontrola w tym zakresie...

II SA/Wa 2015/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-20

oraz nośnika dotyczący systemu ciepłowniczego zasilanego z poszczególnych źródeł;, 3) Tabela 1-14. zawiera dane dotyczące przychodów ze sprzedaży za 2013 r. dotyczących...
, mocy oraz nośnika dotyczący systemu ciepłowniczego zasilanego z poszczególnych źródeł;, 4) Tabela 1-15. zawiera dane dotyczące przychodów ze sprzedaży za 2015 r...

II SA/Sz 823/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

pozwoliłaby podmiotowi dysponującemu takimi danymi na uzyskanie szczegółowych informacji o źródłach i wysokościach przychodów uzyskiwanych przez ZMPSiŚ SA z ww. tytułu, przy czym...
szczegółowych informacji o źródłach i wysokościach przychodów uzyskiwanych przez ZMPSiŚ SA z ww. tytułu, przy czym nie chodzi tu jedynie o przychody z samego czynszu dzierżawnego...

IV SA/Wr 530/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-14

, rentowności poszczególnych linii, przychodach spółki, co jest ścisłym elementem strategii rozwoju spółki i stanowi istotną wartość gospodarczą. Dane te obejmują zatem cenne źródło...
poufności informacji w postaci noty obciążeniowej wraz z rozliczeniem oraz dokumentacji zawierającej wyjaśnienie poniesionych kosztów, uzyskanych przychodów i poniesionych...

II SAB/Go 53/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-20

przez W.B. oraz złożył wniosek o wszczęcie kontroli źródeł pochodzenia jego majątku i przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieujawnionych. Powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) L.N. wniósł o poinformowanie...

I OSK 1122/15 - Wyrok NSA z 2017-01-19

z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa przez OP, a ich ujawnienie miałoby negatywny wpływ na zdolność osiągania przychodów (lub oszczędzania wydatków) przez OP...
wpłynęłoby na możliwości zwiększenia przychodów lub zaoszczędzenia wydatków przez OP, a tym samym uznać podmiotów współpracujących z OP posiadają wartość gospodarczą...

II SA/Wa 446/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

przychodów (lub oszczędzania wydatków) przez nią., Skoro żądane informacje publiczne były zastrzeżone przez Spółkę E. to ich udostępnienie podlegało ograniczeniu na mocy art...
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...

II SA/Wa 1296/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

indywidualnych danych finansowych. Modele alokowania przychodów, w tym dysponowania sumą przychodów dla potrzeb efektywnego kształtowania struktury przychodów i kosztów w ramach...
przychodów uzyskiwanych z tytułu tej właśnie działalności. Ulokowanie danego podmiotu w ramach tego rodzaju struktury mogłoby wpłynąć na postrzeganie tego podmiotu na rynku...

IV SA/Gl 90/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-04

przez gości parku, takich jak np. [...], istniejących w okresie od dnia 14 sierpnia 2003 r. do dnia dzisiejszego,, - wskazanie przychodów uzyskanych...
przez A i jej poprzedników prawnych w związku z przeprowadzeniem imprez oraz oddaniem do użytku atrakcji na terenach obecnie zajmowanych przez A, w tym przychodów z biletów, reklam, koncesji...
1   Następne >   +2   +5   +10   14