Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 546/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

podstawy faktycznej orzeczenia sądowego o przyznaniu prawa pomocy. Nie udokumentował wysokości osiąganych przychodów, źródeł finansowania kosztów utrzymania koniecznego...
obowiązek udokumentowania tego źródła przychodu przez złożenie odpisów rozliczeń podatkowych., W związku z powyższym Sąd I instancji uznał, że oświadczenie skarżącego...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

kwotowo otrzymanej dotacji. W tej części amortyzacja nie powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. W kosztach eksploatacji i utrzymania uwzględnia...
. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów nie wlicza się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych w części odpowiadającej wydatkom zwróconym podatnikowi...

II SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

bowiem amortyzacja nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Kolejno omówiono treść powołanych przepisów. W ocenie Rady do sposobu i wysokości amortyzacji...
przychodów do wysokości dotacji, to przedsiębiorstwo nie może ująć w kosztach zawartych w taryfie wartości pokrytej dotacją. Oznaczało by to przenoszenie na odbiorców usług...

II SA/Wr 712/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów i dlatego nie mogą być ujęte w taryfach. W ocenie organu nadzoru Rada podejmując uchwałę w dniu 26 lutego...
uzyskania przychodów. Organ przytoczył i omówił treść art. 23 ustawy oraz § 6 i 7 rozporządzenia. Kolejno organ postulował uwzględnienie zasad przewidzianych w ustawie...

II SA/Wr 711/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została sfinansowana otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów...
nie pomniejszonej o równowartość dotacji, tj. w zakresie, w którym amortyzacja nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Organ przytoczył i omówił treść art. 23 ustawy oraz § 6 i 7...

II SA/Wr 143/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

się z tym zadłużeniem); nie złożył również deklaracji podatkowych za rok 2014 czy kserokopii ostatniej strony z księgi przychodów i rozchodów lub innego dokumentu...
z którego wynikałaby wysokość przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rodzaj ponoszonych kosztów (skarżący twierdzi, że nie prowadzi działalności...

II SA/Wr 144/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

co w takim razie stało się z tym zadłużeniem); nie złożył również deklaracji podatkowych za rok 2014 czy kserokopii ostatniej strony z księgi przychodów i rozchodów lub innego...
dokumentu z którego wynikałaby wysokość przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rodzaj ponoszonych kosztów (skarżący twierdzi...

III SA/Po 269/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14

, pod rygorem jego rozpoznania na podstawie dotychczas złożonych informacji, poprzez: udokumentowanie wszystkich źródeł i wysokości przychodów oraz wydatków za ostatnie 6...
. Pomimo dwóch pism przesłanych do Sądu w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie prawo pomocy skarżący nie udokumentował źródeł jego deklarowanych przychodów za ostatnie 6...

II SA/Gd 529/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

samo wynosi suma pasywów. Koszty stanowią rząd wielkości 9 587,02 zł, zaś przychody - 10 000 zł. Wynik finansowy za rok 2010 wynosi 412,99 zł., Postanowieniem z dnia 8...
gospodarczej i nie uzyskuje przychodów pozwalających na prowadzenie postępowania sądowego, wnoszenie opłat sądowych i angażowanie prawników. Finansowanie przez prezesa...

II SA/Gd 492/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

aktywów za 2010 rok wynosi 1 246 174,79 zł i tyle samo wynosi suma pasywów. Koszty stanowią rząd wielkości 9 587,02 zł, zaś przychody - 10 000 zł. Wynik finansowy za rok...
w szczególności, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje przychodów pozwalających na prowadzenie postępowania sądowego, wnoszenie opłat sądowych...
1   Następne >   +2   5