Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 1/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-06

, że twierdzenie skarżącego, zgodnie z którym nadwyżkę miesięcznych wydatków nad przychodami, wynoszącą przeszło 2.800 zł pokrywa z pożyczek od członków rodziny. Skarżący...
we wniosku okazało się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych, referendarz sądowy wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia źródła...