Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 893/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-12

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2013 rok i 2014 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 10 lipca 2020 r. Dyrektor Izby...
Urzędu Celno - Skarbowego z dnia 28 marca 2017r.,ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Lu 487/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-10

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
przychód (podstawę opodatkowania) pochodzący ze źródeł nieujawnionych za 2014 r. w wysokości [...] zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów...

I SA/Łd 498/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-27

za 2015 rok. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., po rozpoznaniu odwołania od decyzji...
zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 27.375 zł, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł...

I SA/Op 181/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-20

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do tut Sądu przez M...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. w kwocie 137.156 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...

III SA/Wa 1735/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 r., NUS po przeprowadzeniu postępowania podatkowego decyzją z [...] grudnia 2019 r. ustalił...

II FSK 730/20 - Wyrok NSA z 2021-01-29

., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
, organ odwoławczy) z 5 kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Lu 88/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-22

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za [...] r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] Naczelnik Urzędu Celno...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 r., uchylił...

I SA/Gl 1031/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-19

dziecka. W konsekwencji czego uznał, iż poniesione w tym okresie przez stronę wydatki w kwocie [...] zł nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, w związku...
na tym rachunku,, - odmowę wiarygodności wyjaśnień strony dotyczących źródła pochodzenia środków pieniężnych, służących spłaceniu części kredytu, pomimo ujawnienia, że kwoty...

II FSK 2743/18 - Wyrok NSA z 2021-02-02

ze źródeł nieujawnionych, co doprowadziło Sąd do naruszenia art. 25b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.p.d.o.f. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy...
źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych;, 3) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) P.p.s.a. w zw. z art. 20 ust. 1, w zw. z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., w zw. z art. 20 ust...

III SA/Wa 880/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

od osób fizycznych za 2014 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Przedmiotem skargi T.M....
wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100