Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 160/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-04-11

decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 10 marca 1988 r. i obniżyła Włodzimierzowi i Krystynie małżonkom K. podatek dochodowy za 1984 r. od dochodów z nie ujawnionych źródeł...
Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W sprawie dotyczącej wymiaru podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia...