Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 331/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-07-20

podstawę opodatkowania powinien przyjąć również w postępowaniu podatkowym o wymiar podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych., 2. Artykuł 8 ust. 9 ustawy...
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./, dotyczący wymiaru podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych...

II SA 933-935/83 - Wyrok NSA z 1983-10-05

są również organem odwoławczym w sprawach wymiaru podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, bez względu na wysokość sumy spornej...