Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 617/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-09

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 79.931 zł., Stan sprawy jest następujący: skarżąca dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy...

I SA/Gd 618/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-09

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 79.931 zł., Stan sprawy jest następujący: M.B. (żona skarżącego) dokonała wpłaty gotówkowej...

I SA/Gl 1212/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-13

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi B.D. (dalej 'podatnik' lub 'skarżący...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...

I SA/Łd 481/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-26

fizycznych za 2013 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Administracji...
dochodowym od osób fizycznych za 2013r. w kwocie 428.709.00 zł od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego z nieujawnionych źródeł w wysokości...

II FSK 1/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

., nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. J. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych...

I SA/Bd 103/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-02

z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013r. oddala skargę Decyzją z dnia [...] sierpnia 2018r. Naczelnik [...] Urzędu...
Skarbowego w T. ustalił Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Go 527/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. . Skarżący P.R. (dalej zwany Strona, Skarżący)- działając poprzez swojego pełnomocnika doradcę podatkowego - złożył skargę...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w kwocie 98.374 zł z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Zaskarżona...

II FSK 3021/17 - Wyrok NSA z 2019-08-28

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007...
) w Gdańsku z dnia 29 lutego 2016 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...

I SA/Sz 50/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-07

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji...
' lub 'Skarżący') zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Rz 549/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

[...] maja 2019 r., nr [...], [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] maja 2013 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100