Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 429/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'04.2006r., nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł...

I SA/Ol 428/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
, nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce z o.o. 'A' z siedzibą w O., utrzymał w mocy...

I SA/Po 1249/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-30

. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
Skarbowego ustalił A. K. należny podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu za 2000 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Decyzją z dnia...

I SA/Po 1248/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-30

. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
Skarbowego ustalił A. K. należny podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu za 2000 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., Decyzją...

I SA/Go 1049/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-24

Skarbowego z [...]r. nr [...] ustalającą [...] wysokość dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1998r. w kwocie 11 136,00 zł. i podatek dochodowy w formie...
. z nieujawnionych źródeł, wobec czego nie mogły zostać uznane za przychód w 1998r. Zarzucił też, że organ podatkowy pominął ujawnione w postępowaniu za 1997r. bony...

I SA/Go 1050/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-24

Urzędu Skarbowego z [...] października 2004r. nr [...] ustalającą B.R. wysokość dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1998r. w kwocie 11 136,00 zł...
za 1997r. z nieujawnionych źródeł, wobec czego nie mogły zostać uznane za przychód w 1998r. Zarzuciła też, że organ podatkowy pominął ujawnione w postępowaniu za 1997r...

I SA/Łd 829/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-12-04

Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 r. oddala skargę I SA/Łd 829/06, UZASADNIENIE, Urząd...
Skarbowy w G. decyzją z dnia [...] nr [...] ustalił Pani S. I. podatek dochodowy z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2000 w kwocie 25.426,90 zł., Organ pierwszej instancji...

I SA/Łd 830/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-12-04

Skarbowej w Ł. z dnia [....] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 r. oddala skargę I SA/Łd 830/06, UZASADNIENIE, Urząd...
Skarbowy w G. decyzją z dnia [...] nr [...] ustalił Panu A. I. podatek dochodowy z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2000 w kwocie 25.426,90 zł., Organ pierwszej...

I SA/Bd 413/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł...
w B. z dnia [...] 2005r. Nr [...] ustalającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999r. w kwocie 41.800,50 zł...

I SA/Bd 414/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł...
. z dnia [...] 2005r. Nr [...] ustalającą Alicji W. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999r. w kwocie 41.800,50...
1   Następne >   +2   +5   +10   100