Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 6/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-10-31

przepisem może stanowić zarazem źródło dowodów pozwalających na podjęcie jednej z wyżej wymienionych decyzji., Wydanie decyzji administracyjnej z powołaniem się na jeden...
., W tej sytuacji - zdaniem Pierwszego Prezesa SN - niezbędne jest rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości, tym bardziej, że w praktyce coraz częściej stają się one źródłem...

III AZP 14/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-03-21

z powyższych założeń przyjmowano, że omawiane uregulowanie stanowi rozszerzenie tradycyjnych źródeł obowiązku podatkowego z tytułu darowizny, o których mowa w art. 6 ust...
, których ujawnienie nastąpiło po upływie okresu przedawnienia ustalenia zobowiązania podatkowego w stosunku do pierwotnego obowiązku podatkowego. Jeżeli powołanie...

II SA 746/91 - Wyrok NSA z 1991-09-24

, już w styczniu 1991 r. powiadomił Prezesa NBP o nieprawidłowościach, które stanowiły lukę w systemie bankowym i mogły być źródłem nadużyć, co znalazło potwierdzenie...
', o czym wiedział Prezes NBP., W konsekwencji skarżący jest przekonany, iż wyłączną przyczyną odwołania go ze stanowiska była rola, jaką odegrał w ujawnieniu afery 'Art...

SA/Po 906/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-10-18

kwalifikowali ją jako zwolnioną od podatku obrotowego na podstawie par. 14 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r., co ujawniono...
w okolicznościach wskazujących na zamiar by mieć stąd główne lub uboczne źródło przychodów i w swej istocie nie jest prawem zakazana. Takie ogólne ujęcie przedmiotu...