Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 151/88 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1988-06-21

Skarbowego w Z. i obniżyła Barbarze i Edwardowi małżonkom K. podatek dochodowy z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1984 r. z 724.317 do 384.260 zł, za 1985 r. z 904.466...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

albo ze źródeł nie ujawnionych, nie zaś ustanowienie obowiązku pracy., 2. Przesłanką ostatecznie rozstrzygającą o dopuszczalności wpisania do wykazu osób uporczywie uchylających...
się od pracy może być tylko czerpanie środków utrzymania ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego; utrzymywanie się ze środków...

SA/Kr 664/88 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-09-13

to darowiznę powoływano się jako na źródło przychodów w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych /art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r...