Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 1237/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem...
rok zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Wr 1276/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-21

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2011 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem...
za 2011 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 744.745,00 zł., Z akt sprawy wynika...

I SA/Gd 857/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-04

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 29...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok w wysokości 183.905,00 zł, uchylił w całości...

I SA/Gd 858/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-04

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 29 czerwca 2018 r. Dyrektor Izby...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok w wysokości 183.905,00 zł, uchylił w całości decyzję organu I instancji i ustalił zobowiązanie...

I SA/Gd 97/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-28

z tytułu nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2008 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 20 listopada 2017 r. Dyrektor Izby...
tego organu z dnia 26 lutego 2013 r. i ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł...

VIII SA/Wa 147/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-31

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2012 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza...
skarżącej zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. ([...] zł) od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Go 393/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-07

dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1. Uchyla zaskarżoną decyzję...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie...

I SA/Wr 885/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

., nr [...] i ustali K. B. za 2011 r. zryczałtowany 75% podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących...
za źródeł nieujawnionych w kwocie 142.406 zł., Naczelnik Urzędu Skarbowego W. postanowieniem z 4 września 2015 r. (doręczone stronie w dniu 10.09.2015 r.) wszczął...

I SA/Gd 1035/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-03

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia 16 listopada 2015 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w G...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w kwocie 116.720 zł., W uzasadnieniu organ pierwszej instancji wskazał, że w dniu 22...

II FSK 794/16 - Wyrok NSA z 2018-03-20

oraz wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.415,08 zł., Decyzją z 18 listopada 2013 r. NUS ustalił podatnikowi wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
lub pochodzących z nieujawnionych źródeł w kwocie 381.325,00 zł oraz wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100