Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 1207/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 1999r. oddala skargę /-/ M.Jaśniewicz...
w przedmiocie dochodów w zakresie źródeł nieujawnionych za 1999 r. W stosunku do żony podatnika B.J. toczyła się w tym samym zakresie kontrola podatkowa. Decyzją z dnia...

I SA/Lu 740/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-23

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., Nr [...]; II...

I SA/Lu 739/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-23

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., Nr [...]; II...

I SA/Rz 625/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

., nr [...], ustalającej odwołującemu się wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - w kwocie 647.840,00 zł., W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy wskazał, że R.M. w zeznaniu podatkowym...

I SA/Op 321/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-05

Izby Skarbowej w O. z [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2002...
. 176 ze zm.) [dalej u.p.d.o.f.] ustalono B. O. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r. w kwocie...

I SA/Op 322/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-05

Izby Skarbowej w O. z [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2003...
. 176 ze zm.) [dalej u.p.d.o.f.] ustalono B. O. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. w kwocie...

I SA/Op 320/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-05

Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok...
, poz. 176 ze zm.) [dalej u.p.d.o.f.] ustalono B. O. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001r. w kwocie...

I SA/Op 319/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-05

Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok...
. 176 ze zm.) [dalej u.p.d.o.f.] ustalono B. O. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000r. w kwocie...

I SA/Po 900/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-11

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów I. uchyla...
z ujawnionych źródeł przychodów w wysokości [...] zł oraz poniosła wydatki w łącznej wysokości [...] zł., W kwestii poniesionych wydatków stwierdzono, iż obok wydatków...

I SA/Ol 168/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-05-29

z dnia '[...]'r. o nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego w spółce z o.o., z ujawnionych źródeł przychodu oddala skargę...
z o.o. A z siedzibą w W., za łączną kwotę 1.115.000zł, pochodzą z ujawnionych źródeł przychodów. Do wniosku dołączył kopie:, - umowy cesji prawa z dnia 11.10.2006r....
1   Następne >   +2   +5   +10   100