Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 412/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-15

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzją z dnia [...], 2016 r...
od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r., uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił...

I SA/Gd 745/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Gd 744/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Gd 1469/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2016 r., [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodu za 2008 rok oddala...
źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 rok w wysokości 74.651,00 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił...

I SA/Gl 878/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-05

Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K., działając...

I SA/Gd 735/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-18

fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 28 lutego...
ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Gd 1266/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-25

Urzędu Skarbowego z dnia 10 grudnia 2013 r. ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 rok...
354.488,97 zł., W związku z powyższym organ wszczął postępowanie podatkowe w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...

VIII SA/Wa 373/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-04

w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2010 rok oddala skargę. 1. Decyzją z [...] marca 2016 r., po rozpatrzeniu odwołania H. S. (dalej...
fizycznych za 2010 r. ([...]zł) od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jako podstawę prawną swojej decyzji Dyrektor IS wskazał między...

I SA/Gd 502/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-06

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2010 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 19 grudnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 233...
2015 r. ustalającą skarżącej H. K. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Gd 501/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-06

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2010 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 19 grudnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 233...
2015 r. ustalającą skarżącemu W. K. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100