Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 797/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-04

dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2011 r. - skargę oddala - Decyzją...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2011 w kwocie 712.664 zł., Decyzja została wydana...

I SA/Kr 690/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-10

dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. - skargę oddala - Decyzją z dnia 5...
Kontroli Skarbowej ustalił wysokość zobowiązania podatkowego M. M. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Kr 710/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie 1.116.104 zł i ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w tym podatku w kwocie...
podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Z treści tej decyzji...

II FSK 2037/13 - Wyrok NSA z 2015-10-21

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 r., strona powołała się na fakt otrzymania w dniu 1 października 2009 r. pożyczki...
podatku miała miejsce dopiero w trakcie postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Lu 555/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-25

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. postanawia zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r., Wcześniej przedmiotem skargi skarżącego przed tutejszym Sądem był zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...

I SA/Lu 681/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-16

w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania G. W. od decyzji...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. w kwocie [...]zł - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Podstawą wydania decyzji były ustalenia poczynione w trakcie...

I SA/Lu 680/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-16

w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania V. W. od decyzji...
w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. w kwocie [...]zł - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Podstawą wydania decyzji były ustalenia poczynione w trakcie...

I SA/Gl 301/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-04

. Nr [...] ustalającej P. M. (M.), dalej: strona, podatnik lub skarżący, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...
w kwocie [...] zł oraz wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...

I SA/Łd 812/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-04

fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 274.480,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Lu 678/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-16

w ujawnionych źródłach przychodów za 2008r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...]., Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania G. W. od decyzji...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2008 r. w kwocie [...]zł - uchylił rozstrzygnięcie organu I instancji w całości i ustalił zobowiązanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100