Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 983/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-04

Dochód ze źródeł nie ujawnionych /art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/, ustalony za dany rok podatkowy...
. i ustalając, że Jan D. osiągnął w 1982 r. dochód z nie ujawnionych źródeł w wysokości 81.600 zł, wymierzyła mu podatek dochodowy za ten rok w wysokości 15.600 zł. Natomiast organ...

SA/Ka 181/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-05-24

. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, nie pozwala na opodatkowanie wydatków poniesionych ze środków nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
wobec ich postępowania podatkowego w celu ustalenia, czy poniesione wydatki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów. W toku tego postępowania organy podatkowe...

SA/Wr 701/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-01-13

pracy lub nauki w szkole z przyczyn społecznie nie usprawiedliwionych, , - utrzymuje się ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego...
', a jednocześnie wynikać z przyczyn 'społecznie nie usprawiedliwionych', środki utrzymania takiej osoby zaś muszą pochodzić ze źródeł nie ujawnionych lub 'sprzecznych z zasadami...