Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 547/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-25

w ujawnionych źródłach za 2011r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2011 rok w wysokości [...] zł. Organ ustalił, że poniesione przez P. W. i J. W. w 2011 roku wydatki...

I SA/Bd 546/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-25

w ujawnionych źródłach za 2011r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2011 rok w wysokości [...] zł. Organ ustalił, że poniesione przez P. W. i J. W. w 2011 roku wydatki...

II FSK 719/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1252/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Łd 255/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-02

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącej kwotę 10584...
fizycznych za 2008 rok w wysokości 516.644 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 688.859 zł i ustalił jej zobowiązanie...

I SA/Łd 314/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-02

za rok 2008 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz...
w kwocie 516.644 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 688.859 zł oraz ustalił to zobowiązanie podatkowe w kwocie 336.677...

I SA/Gd 492/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-05

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 5 lutego 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania G.S....
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 rok w kwocie 133.996 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji i ustalił podatek dochodowy...

I SA/Kr 94/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-16

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: sprostować...
wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób...

I SA/Lu 1334/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-19

w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. oddala skargę. Sygn. akt I SA/Lu [...], U Z A S A D N I E N I E, Zaskarżoną decyzją z dnia 15 września 2015 r. Dyrektor Izby...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. w kwocie [...]zł, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i ustalił...

I SA/Lu 439/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-23

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
Skarbowej z dnia [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Rz 746/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-26

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] grudnia 2014 r., nr: [...], ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100