Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Łd 1802/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-10

[...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w źródłach nie ujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach - podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art.30 ust.1 pkt.7 ustawy z 26.VII.1991 r. o podatku...

III SA 2538/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-25

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargi. I. Izba Skarbowa w O. decyzjami z 24.08.2002r. utrzymała w mocy:, 1. decyzją '[...]', decyzję...
Urzędu Skarbowego w O. z 28.05.2002r., '[...]', ustalającą J. M. zryczałtowany podatek dochodowy za 1998r. w kwocie 16.849,50 zł. od dochodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Łd 1439/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-08

ustalenia podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodu za lata 1992 i 1993 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz strony...
, ustalił E. i S. małżonkom U. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 44.265,00 zł z nieujawnionych źródeł przychodów za okres lat 1992 - 1997. W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Wr 4087/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-21

z dnia [...] o nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 1996 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
dochodowego za 1996 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. W uzasadnieniu Izba Skarbowa wskazała, iż w badanym okresie rozliczeniowym Skarżący prowadził...

I SA/Wr 4084/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-21

z dnia [...] o nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 1996 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. W uzasadnieniu Izba Skarbowa wskazała, iż w badanym okresie rozliczeniowym Skarżąca prowadziła działalność gospodarczą...

I SA/Ka 1752/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-27

ze zm./ Urząd Skarbowy w C. ustalił panu W. W. kwotę przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 1998 w kwocie [...] zł oraz podatek...
osiągnięty przychód co stanowiło podstawę ustalenia przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach. Organ podatkowy ustalił, że poniesione przez małżonków W. w 1998 r...

I SA/Gd 564/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-06

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 r. oddala skargę Inspektor...
z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...]- zł. Inspektor uznał, że w roku 1996 podatnicy ponieśli...

I SA/Ol 156/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-01

z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r...
. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1997r. w wysokości 29.538,70 zł., W uzasadnieniu Pełnomocnik Skarżącej...

III SA 2653/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-06-03

małżonkom zryczałtowanego podatku dochodowego za 1999r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w nieujawnionych źródłach., W uzasadnieniu skarżący zgodnie podali, że organy...
nie mający pokrycia w nieujawnionych źródłach, a nie przychód., W związku z przeprowadzonym postępowaniem w tej sprawie organy podatkowe ustaliły, iż K. i J. S. uzyskali...

I SA/Wr 4085/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-29

z dnia [...] o nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 1997 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów: oddala...
. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W uzasadnieniu Izba wskazała, iż w badanym okresie rozliczeniowym Skarżąca prowadziła działalność...
1   Następne >   +2   +5   +10   100