Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1746/09 - Wyrok NSA z 2011-01-26

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 119 756,00 zł., I.2. W uzasadnieniu wyroku Sąd na wstępie przedstawił...

I SA/Rz 795/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

[...] września 2010r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
(...) marca 2010r. nr (...), którą ustalono Skarżącej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Kr 2147/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-23

, iż skarżąca uzyskała w 2001r. dochód ze źródeł nieujawnionych w kwocie 305.334,97 zł., Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji został złożony do Dyrektora Izby...
: [...] i [...], ustalające skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym...

I SA/Po 551/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok oddala skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2004 r. X. pozostawał w związku małżeńskim z Y., w którym to związku...

I SA/Gl 490/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-19

za 2002 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok w kwocie [...] złotych...

I SA/Gl 440/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-19

. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu - uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził...

I SA/Po 550/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2003 r. X. pozostawał w związku małżeńskim z Y., w którym to związku...

II FSK 1664/09 - Wyrok NSA z 2011-01-25

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
Skarbowej w B. ustalił J.D. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Lu 579/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r. w wysokości 1.397.487 zł., W jej uzasadnieniu wskazano...

I SA/Lu 679/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-28

w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. w kwocie 626.555 zł - uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i ustalił zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym...
podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r. w wysokości 607.537 zł., W jej uzasadnieniu wskazano...
1   Następne >   +2   +5   +10   100