Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VIII SA/Wa 674/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2014 r. oddala skargę. Decyzją z [...] lipca 2019 r., po rozpatrzeniu...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w kwocie 38.998,00 zł., Decyzje...

VIII SA/Wa 673/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2014 r. oddala skargę. Decyzją z [...]lipca 2019 r., po rozpatrzeniu...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w kwocie 38.998,00 zł., Decyzje...

I SA/Kr 882/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-19

2020 r. nr [...], w przedmiocie zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. w kwotach - odpowiednio [...] zł i [...] zł., W toku postępowań kontrolnych...

I SA/Gd 843/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-09

z dnia 9 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2008 rok oddala skargę. Zaskarżoną...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w kwocie 93.530,00 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił wysokość...

I SA/Gd 842/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-09

z dnia 9 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2008 rok oddala skargę. Zaskarżoną...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w kwocie 93.530,00 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił wysokość...

I SA/Bd 482/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W dniu [...] marca...
od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Oświadczyła...

III SA/Wa 2068/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

fizycznych za 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Postanowieniem z dnia...
) postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów nie znąjdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...

I SA/Sz 279/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-29

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r. znak...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł i ustalił Stronie zobowiązanie podatkowe w wysokości [...] zł z tytułu...

III SA/Wa 932/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Dyrektor Urzędu Kontroli...
kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. W następstwie przeprowadzonego postępowania organ...

I SA/Ol 733/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargi Dwiema decyzjami z '[...]' r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej DIAS) uchylił...
z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2007 w kwotach po 342.629 zł. Organ II instancji ustalił omawiany podatek w wysokości po 251.734 zł., Materialnoprawną podstawę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100