Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

FSK 2079/04 - Wyrok NSA z 2005-09-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, a w stosunku do Jarosława S. obniżyła ten podatek do kwoty 39.654,70 zł., Organy podatkowe uznały, że ujawnione źródło...
w ujawnionych źródłach przychodu i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....

I SA/Wr 63/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. postanowieniem z dnia 1[...]., nr [...], wszczął...
., po czym postanowieniem z dnia [...]., nr [...], rozszerzył zakres tej kontroli o kontrolę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 r...

I SA/Wr 1580/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją Izby skarbowej w Opolu z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 233 & 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W ramach przeprowadzonej kontroli skarbowej wdrożonej na podstawie upoważnienia do kontroli nr [...] z dnia 2 czerwca 2000...

I SA/Sz 541/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-19

[...] zł zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. od dochodu w wysokości [...] zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, iż w następstwie postępowania przeprowadzonego w trybie przepisów art. 20 ust. 1 i 3 ustawy...

I SA/Łd 919/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-12

[...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym nie znajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę W toku kontroli...
od opodatkowania źródeł przychodów i posiadanych przedtem zasobami majątkowymi, Inspektor Kontroli Skarbowej ustalił wartość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Wr 1579/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją Izby skarbowej w Opolu z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 233 & 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W ramach przeprowadzonej kontroli skarbowej wdrożonej na podstawie upoważnienia do kontroli nr [...] z dnia 2 czerwca 2000...

I SA/Łd 421/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-21

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 176.941,- zł., W dniu 24 listopada 2003 r. pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji organu...

I SA/Łd 422/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-21

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 176.941,- zł., W dniu 24 listopada 2003 r. pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji organu...

I SA/Łd 79/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-09-20

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach i ustalenia podatku dochodowego od osób...
, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł.-P. określił A. K. przychód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach za 1996 rok w wysokości 1.106.459 złotych oraz ustalił...

SA/Sz 2338/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-26

fizycznych za 1999 r. od dochodu w kwocie [...] zł pochodzącego z nieujawnionych źródeł przychodów., Z uzasadnieniu tej decyzji wynika, że postawę do jej wydania...
prawnymi, organ podatkowy stwierdził w konsekwencji, iż w 1999 r. podatnicy dysponowali dochodami pochodzącymi z nieujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...] zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100